Poštovani roditelji/skrbnici djece obveznika predškolskog odgoja i obrazovanja,na temelju akta broj : 03-34-740/21 od 4.2.2021. godine, dostavljenog od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna, pozivamo vas na prijavu djece za Program predškole.Program predškole namijenjen je djeci koja će do 1. lipnja tekuće godine navršiti šest godina života i koja nisu pohađala neku od predškolskih ustanova u godini pred polazak u školu.Prijavu, odnosno evidentiranje djeteta moguće je obaviti u vremenskom razdoblju od 10. veljače do 10.ožujka 2021. godine (svakim radnim danom) u terminu od 11,30 do 13,00 sati u uredu pedagoga škole.Napominjemo da nazočnost djece na upisu nije obvezna kao ni predočenje bilo kakve dokumentacije.“Prijavni obrazac za program predškole” moguće je preuzeti u privitku ili na web stranici škole te isti popunjen i skeniran dostaviti na mail: skola.dubravica@gmail.com .O upisu djeteta u Program predškole (sa svom potrebnom dokumentacijom), kao i početku realiziranja Programa bit ćete pravodobno informirani putem Facebook stranice Osnovna škola “Dubravica” Vitez, Oglasne ploče škole kao i sredstava javnog informiranja.Za sve eventualne nejasnoće možete nas konaktirati na brojeve telefona: 030/ 712- 775 i 030 / 711 585.

Ravnateljica OŠ “Dubravica” :

Olga Krezić

Prijavni-obrazac1-1